0
محتوای آگاهی

آگاهی و بیداری معنوی

برای رسیدن به وصال الهی و صلح درون

نشانه های بیداری معنوی

بیداری معنوی چیست؟ نشانه های بیداری معنوی در ما

بیداری معنوی، بیداری از بُعد توهم و واقعیت ملموس، فراتر از محدودیت‌های نفس (ego) می‌باشد. نفس، احساس منحصر به‌ فرد ما از خود یا «من» است که در اشخاص مختلف به شکلهای مختلفی وجود دارد و نقش‌آفرینی می‌کند. این نوع ...
رسیدن به نیروانا

رسیدن به نیروانا با کمک راه هشتگانه اصیل بودایی

چهار حقیقت شریف رنج (رنج، خاستگاه رنج، توقف رنج، راه توقف رنج) اساس بودائیسم است و برنامه‌ای را برای رسیدگی به تمامی رنج‌­ها و وجه­‌های بشر فراهم می‌سازند. این حقایق بیان می­‌کنند که زندگی مملو از انواع گوناگون رنج است؛ ...