09128593599
0

درباره حیات صلح

نسخه اول – شهریور ۴۰۲

سایت حیات صلح

رسالت

بنیاد حیات صلح به دنبال بازخوانی مفاهیم و آرمان‎های معنوی و الهی در قالب زندگی مدرن و اجتماعی امروزی برای همسان‌سازی آموزه‌های معنوی در اعمال فردی و جمعی بشر در سطح ارتباطات فردی، مراودات اجتماعی و سیاست‌های کلان کشوری و بین‌المللی می‌باشد.

بنیاد حیات صلح، ضمن احترام و پذیرش تمام ادیان آسمانی و مکاتب عرفانی، معنویت و معنویت‌گرایی خداسو را رسالت غایی تمامی ادیان و مکاتب راستین الهی دانسته و آرمان‌های خود را بر برآیندی از تمام ادیان و مکاتب الهی بنا نهاده است.

حیات صلح می‌کوشد تا با آگاه‌سازی مجدد انسان‌ها در توجه راستین به خدای درون، صلح جهانی را از طریق تحقق صلح درون فرد به فرد بشر محقق سازد. در این زمینه، بنیاد حیات صلح به دور از هرگونه تعصبات ملیتی، دینی، مذهبی، سیاسی و به دور از گرایشات فکری و عملی جهت کسب قدرت سیاسی از طریق تاسیس حزب، حمایت از کاندیداها یا سایر اشکال، تمام همت و منابع خود را صرف ایجاد تحول درونی افراد، فارغ از هر گونه قضاوت جنسیتی، ملیتی، قومیتی، فرهنگی و … معطوف می‌نماید. در این راستا، کلیه فعالیت‌ها، آموزه‌ها و عملکرد بنیاد حیات صلح، بر سه اصل زیر استوار خواهد بود:

  • -ما روحی در جسم هستیم، نه جسمی که روح دارد.
  • -ما برای رشد و کمال معنوی خداسو وارد این دنیا شده‌ایم.
  • -همه انسان‌ها از همه نظر برابر، یکسان و متصل هستند.

ماهیت وجودی بنیاد حیات صلح و مراتب تحقق به اصول سه‌گانه آن را می‌توان در سه کلیدواژه زیر خلاصه کرد:

-تحول درون (وظیفه ما تغییر دادن دنیا نیست،‌ تغییر دادن افکارمان درباره دنیا می‌باشد.)

-صلح درون (ماموریت ما بردن آرامش به جایی که وجود ندارد نیست،‌ آشکار کردن آرامش در جایی است که پنهان شده است.)

خدای درون (خلقت ما منفرد و مجزا نیست؛‌ تمام آفرینش، مخلوقات و رویدادهای آن حول یک ذات الهی درونی یکپارچه و متصل شکل گرفته است.)

آرمان

باور درونی به سه اصل بنیادی و ارزش نهادن به کل نظام هستی و آفریده‌های پروردگار، سبب خواهد شد که متعهد شویم برای خلق آرمانشهر معنوی ِ جهانی، از هیچ کوششی سر باز نزنیم. آرمانشهر معنوی، با تحقق عوامل زیر پایه‌گذاری خواهد شد:

-تغییر بنیادین ارزش‌های انسان اعم از ارزش‌های فردی (در قبال خود)، ارزش‌های اجتماعی (در قبال دیگران) و ارزش‌های عمومی (در قبال جهان هستی) بر حول اصل اول رسالت بنیاد حیات صلح

-تغییر بنیادین نگرش انسان امروزی از دنیای مادی ِ کاذب، به دنیای درون و عالم حقیقت بر حول اصل دوم رسالت بنیاد حیات صلح

-بیداری معنوی و صلح درونی هر فرد و به تبع آن، تغییر بنیادین در پندار، گفتار و کردار انسان در قبال دیگران بر حول اصل سوم رسالت بنیاد حیات صلح

شکل‌گیری محور جدیدی برای ترسیم سیاست‌های کشوری و جهانی در راستای منافع جمعی و ارزش‌های معنوی بشر به واسطه بسط آگاهی و بیداری معنوی و معنویت اجتماعی در افراد دارای منصب در سطح کلان کشوری و بین‌المللی، تولد دیگری از زندگی بشر را رقم خواهد زد. این مهم با تکیه بر سه اصل حیات صلح و با اتکاء به تحول و صلح درونی افراد، دورنمای آرمانشهر معنوی بشر را ترسیم خواهد کرد:

-ارجیحت دادن به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و تقویت گرایش و ارتباط درونی افراد با محیط زیست

-حذف ارتش‌های ملی و ایجاد ارتش و دادگاه یکپارچه بین‌المللی جهت استقرار دائمی صلح در جهان

-استقرار نظام‌های دموکراتیک و به دور از تعصبات ملی، قومی،‌ حزبی و دینی در سراسر جهان به کمک ارتش و دادگاه جهانی

-اصلاح نظام مالی و بازار جهانی در راستای تقویت عدالت درآمدی

-اصلاح نظام آموزش و پروش در راستای شکوفایی و تقویت ارزش‌های درونی و اخلاقی در کودکان

-ریشه‌کن کردن فقر مادی و تامین حداقل‌های زندگی در سراسر جهان به کمک بودجه آزاد شده از حذف بودجه نظامی کشوری‌ها، اصلاح بازارهای مالی و توزیع برابر ثروت

فعالیت

در فاز اول فعالیت بنیاد، تحقیق و پژوهش برای جمع‌آوری آمارها، حقایق و راهکارهای اجرایی و واقع‌گرایانه برای تغییر سبک زندگی، آموزش، سیاست، دیدگاه‌های فردی و … در راستای آرمان‌های بنیاد در حوزه‌های زیر در دستور کار خواهد بود:

رسالت فردی

کنار گذاشتن دستاوردهای مالی، اولویت پول و موفقیت‌های ظاهری به عنوان هدف زندگی و یافتن رسالت روحانی خود

آرامش روحی

حذف عوامل مخرب بیرونی و گره‌های درونی با شناخت خود و تحلیل ناآرامی‌ها و کنار گذاشتن خود کاذب

اقتصاد عادلانه

راهکارها، فرصت‌ها و شرایط بسط عدالت رفاهی در کل جهان

مادر زمین

اهمیت دادن به زمین و حفظ گونه‌ها، منابع و ارزش قائل شدن برای آن در راستای معنویت جمعی

آگاهی معنوی

تاکید بر حقیقت بودن بُعد روحانی بشر و لزوم میدان دادن به آن

زیرمجموعه‌ها

پادکست معنوی لاهوت

به زودی…

به زودی…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *