09128593599
0

ارتباط با ما

  حیات صلح

  وبسایت حیات صلح خروجی سالها دغدغه های معنوی درونی ماست. دغدغه هایی که هیچگاه رهایمان نکرد و ما نیز رهایش نخواهیم کرد.

  تلاش ما رسیدن به کمال معنوی فردی و سپس کمک به سایرین برای رسیدن به معنویت می باشد. این وبسایت، جهت کمک به خودمان در این مسیر و سپس سهیم کردن دیگران در معنویت الهی‌ست.

  در این مسیر، توکل خدا یاور ماست، شما هم کنارمان باشید…

  پست الکترونیک

  ehsankhajavi@gmail.com

  شماره تماس

  09129985935

  آدرس

  جایی روی زمین خدا